• ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: +8615552206756
 • E-mail: gavin@hangchisolar.com
 • ବେସାଲ୍ଟ ସୋଲାର୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ |

  ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

  ଏକ ବୃହତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବିଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କାରିଗରୀ ଆତ୍ମା ​​ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭରିବା ଉଚିତ |


  ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ଡାଟାସିଟ୍ (1) _13 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _14 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _15 ଡାଟାସିଟ୍ (1) _16 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _17 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _18 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _19 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _00 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _01 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _02 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _03 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _04 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _05 ଡାଟାସିଟ୍ (1) _06 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _07 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _08 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _09 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _10 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _11 | ଡାଟାସିଟ୍ (1) _12 |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |